Bemiddeling/Mediation

Bemiddeling of mediation is een methode waarbij een begeleider op een tussenpartijdige wijze poogt maximale kansen te creëren om partijen te helpen, hoe onmogelijk dat ook lijkt, hun geschil zelf op te lossen.

Deze techniek kan niet worden toegepast door goedwillende nonkels of tantes. Deze methode vereist immers een doorgedreven talent en opleiding die beschermd wordt door een erkenning. Wij zijn in dit opzicht pioniers en passen deze oplossende methodes niet alleen reeds jaren geïntegreerd toe, maar merken ook dat de aandacht ervoor enorm groeit. Immers is een iedereen gebaat bij een efficiënte oplossing van een probleem, zonder daarmee noodzakelijk de relatie met de ander vakkundig te vernietigen, wat helaas bij het voeren van een procedure meestal wel het geval is. Deze methode wordt ook consequent ingezet in complexe contractonderhandelingen.

Wij begeleiden met veel ervaring en expertise onderhandelingen en bemiddelingen in de burgerlijke, de commerciële en familiale context.

ONDERNEMEN EN CONTRACTEN
VENNOOTSCHAPPEN EN M&A
ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
FAMILIALE ONDERNEMINGEN
VASTGOED
OVERHEID EN BESTUUR
ARBEID EN SOCIALE ZEKERHEID
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERINGEN
FAMILIE & FAMILIAAL VERMOGEN
PRIVACY EN INTELLECTUELE EIGENDOM
BEMIDDELING/MEDIATION
STRAFRECHT
backtotop